• 0px
 • -960px

BHV abonnement

Met het BHV abonnement van Johannes Adviesburo zorgt u ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze voortvloeien uit o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. 

Inhoud van het abonnement

Johannes Adviesburo beheert uw BHV-organisatie, hierbij wordt eenmaal per jaar door een adviseur een BHV-scan uitgevoerd met aandacht voor de volgende punten:
 • beoordeling van het aantal aanwezige BHVers
 • controle op toegankelijkheid de vluchtwegen
 • controle ontruimingsplannen en -plattegronden
 • controle op BHV-instructies en procedures
 • controle op onveilige situaties op de werkvloer
Eenmaal per jaar worden de ontruimingplattegronden (en evt. veiligheidstekeningen) gecontroleerd.

Periodiek (1 of meerdere keren per jaar) wordt er door Johannes Adviesburo een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Tijdens deze veiligheidsinspectie is er aandacht voor:

 • Vluchtwegen
 • Blusmiddelen
 • EHBO-middelen
 • Blusmiddelen
 • Evacuatiemiddelen
 • Gevaarlijke situaties

Periodiek (2 of 4x per jaar) wordt er door middel van een rapportage verslag gedaan van het reilen en zeilen van uw BHV-organisatie.

Mogelijkheid tot beheer van uw BHV-organisatie

 • Johannes Adviesburo legt een database aan met gegevens van al uw BHV ers, de locatie waar ze geplaatst zijn, status en scholingshistorie.
 • Eenmaal per jaar herhalingsopleiding verzorgen voor alle BHV ers 
 • Begeleiding bij ontruimingsoefeningen.
 • Op aanvraag tussentijds instructies voor alle 'overige' medewerkers m.b.t. BHV en ontruiming.
 • Opzetten en beheren van een database voor BHV-middelen.
Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo