• 0px
 • -960px

Bedrijfsnoodplan

Johannes Adviesburo is gespecialiseerd in het opstellen van bedrijfsnoodplannen. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze (verplichting conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.5c). Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners. Hoeveel bedrijfshulpverleners nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Inhoud intern noodplan

Een intern noodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. Verder moeten de volgende onderdelen vermeld zijn:
 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • een schema van de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen; en
 • een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties
Vaak loopt een noodplan al vooruit op de periode na de ramp: wat moet er gebeuren om de continuïteit van de gehavende organisatie te verzekeren? 

Een noodplan moet ook praktische zaken regelen:
 • Hierin moet de plek opgenomen zijn waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
 • In een risico-analyse behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?
Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel en niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk. 

Verantwoordelijkheden

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn. In een intern noodplan zijn daarom altijd de volgende zaken vermeld:
 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding);
 • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer);
 • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken;
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering);
 • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten;
 • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst); en
 • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk.
Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo