• 0px
  • -960px

VCA (*/**/P) certificering

Met een VCA certificering toont u aan dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers werken graag met VCA-gecrtificeerde bedrijven, omdat dit voorkomt dat zij allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborge. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over een VCA certificering als voorwaarde. 

Voordelen van een VCA certificering:
VCA certificering heeft voordelen zoals minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. En… veelal is het hebben van een VCA-certificaat een voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor opdrachtgevers te mogen verrichten. 

Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving en meer omzet met VCA certificering!

Stappenplan:
Om een VCA-certificaat te verkrijgen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau
Vervolgens bepaalt u welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is.

Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem
In de derde stap stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem
Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem. 

Stap 5: Aanvraag VCA-certificaat
Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo