• 0px
  • -960px

RI&E Arbeidsmiddelen (Machine RI&E)

Machineveiligheid - Machine RI&E - Johannes Adviesburo

Wanneer een RI&E Arbeidsmiddelen (Machine RI&E)?

Uit de algemene RI&E kan blijken dat er een verdiepend onderzoek moet worden uitgevoerd naar de veiligheid van de arbeidsmiddelen. Tijdens de uitvoering van de RI&E Arbeidsmiddelen (Machine RI&E) worden de risico’s in kaart gebracht met betrekking tot het veilig en gezond werken met de arbeidsmiddelen.

Na deze inventarisatie kan worden vastgesteld hoe groot de risico’s zijn, en welke eventuele maatregelen er moeten worden getroffen opdat men veilig en gezond met de arbeidsmiddelen kan werken.

  • Eén van onze veiligheidskundigen maakt een rondgang door uw bedrijf waarbij machines/arbeidsmiddelen worden beoordeeld op veiligheid;
  • De inventarisatie vindt plaats conform NEN-EN-ISO 12100 "Veiligheid van machines – Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie”;
  • De gesignaleerde risico's en voorgestelde maatregelen worden in overleg met u verwerkt in een Plan van Aanpak.
Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo