• 0px
  • -960px

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn voor zowel de betrokken werknemer als het bedrijf en de productie. Denk daarbij ook aan de kosten van verzuim en mogelijke reparaties. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen (en vaak ook goedkoper): door het uitvoeren van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) weet je waar de risico’s liggen in het bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, zodat je de juiste maatregelen kunt nemen. 

De RI&E: Wettelijk verplicht!

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Een bedrijf is verplicht om in een RI&E vast te leggen welke gevaren werknemers lopen en een plan van aanpak te maken om de risico’s te reduceren. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E en het meewerken aan de uitvoering van de maatregelen behoren tot de taak van de preventiemedewerker. 

Bent u RI&E plichtig? Kijk hier!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van de RI&E. Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee elementen:

  1. een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf;
  2. een plan voor het oplossen ervan van de gesignaleerde risico's.
Met deze twee elementen kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Het opstellen van een RI&E is vaak een tijdrovende klus. Johannes Adviesburo begeleidt u graag bij het uitvoeren van de RI&E, of neemt u het werk volledig uit handen. Ook de (vaak) wettelijk verplichte toetsing van de RI&E kunnen wij voor u verzorgen.

Kosten voor het maken van een RI&E

Het opstellen van een RI&E is altijd maatwerk, daardoor is het vrijwel onmogelijk een standaardtarief te hanteren. De kosten hangen af van o.a. het aantal medewerkers, en de aard van de werkzaamheden.

RI&E Drenthe | RI&E Friesland | RI&E Groningen | RI&E Overijssel

Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo