• 0px
  • -960px

Explosieveiligheidsdocument

Volgens artikel de ATEX 153 Richtlijn is de werkgever verplicht een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Dit explosieveiligheidsdocument moet ten minste de volgende informatie bevatten:
  • De plaatsen waar explosiegevaar heerst zijn geïdentificeerd en het risico is beoordeeld, afdoende maatregelen zijn getroffen dit risico beheersbaar te maken (of weg te nemen), de zonering van die plaatsen met ex-gevaar en toepassing van de minimum voorschriften uit de ATEX 153 Richtlijn
  • dat arbeidsplaats en -middelen worden ontworpen, bediend en onderhouden conform het heersende risico
  • dat arbeidsmiddelen veilig worden gebruikt conform de richtlijn 2009/104/EG (arbeidsmiddelenrichtlijn) 

Samenstelling explosieveiligheidsdocument

Het explosieveiligheidsdocument moet voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig zijn. Het moet worden herzien wanneer wijzigingen plaatsvinden op de arbeidsplaats, aan arbeidsmiddelen of het arbeidsproces. Het explosieveiligheidsdocument mag worden samengesteld uit bestaande risicobeoordelingen voor zover relevant en correct én conform geldende richtlijnen.

Opstellen explosieveiligheidsdocument

Johannes Adviesburo heeft relevante kennis op het gebied van explosieveiligheid, en het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten.

 
Adres:
Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-652287 (08:00u-17:00u)

E-mail:
info@johannesadviesburo.nl

KvK-nr: 69077355
BTW-nr: NL.8577.20.636.B01
IBAN: NL 56 RABO 0307 6892 55Bel Johannes AdviesburoMail Johannes Adviesburo